Hålning

Vi kan håla papper i 4 olika standarder som vanlig A4 pärm hålning m.m. med 5,5 0ch 7 mm bor.