DS-Print AB tackar all sina kunder för de 10 år som företaget var i drift.

DS-Print AB startade sommaren 2008 i Vänersborg, dess huvudsakliga produktion var Digitala trycksaker, men har nu utvecklats att omfatta både storformat CD, DVD bränningar scanningar m.m. Från och med 2018 08 01 har verksamheten övertagits av

TCT Produktion AB

Johannesbergsvägen 17A

Vänersborg

Tel: 0521-671 70

 

DS-Print AB

 

Mob: 0733-37 02 87 ‎